HVORNÅR SKAL MAN
SØGE BYGGETILLADELSE?

En vigtig forudsætning, for at jeres husdrøm kan blive en realitet, er, at I i det hele taget har fået tilladelse til at bygge det hus, I har udset jer. Her er der en række forskellige faktorer, der skal tages forbehold for, før kommunen kan give jer grønt lys.

HVORNÅR SKAL MAN HAVE BYGGETILLADELSE?

Som hovedregel skal I have en byggetilladelse til nybyggeri og tilbygninger samt i forbindelse med ændring af anvendelsen af eksisterende byggeri. Der skal ikke blot søges om byggetilladelse ved bygninger, men også faste konstruktioner såsom skilte, legepladser, flagborge mv.

Formålet med byggetilladelser er primært at sikre, at alle byggetekniske krav bliver overholdt, og at det er forsvarligt at opføre det givne byggeri. Derudover er det også en måde, hvorpå kommunen kan sikre sig, at byggeriet er i overensstemmelse med de gældende lokalplaner og reglementer.

I tilfælde, hvor et byggeri ikke kan overholde bygningsreglementet, skal man søge kommunen om dispensation.

HVORNÅR SKAL MAN IKKE SØGE BYGGETILLADELSE?

Ligesom vi har svaret på hvornår man skal søge en byggetilladelse, vil vi også komme ind på hvornår, der er mulighed for at lave ombygninger og mindre bygninger på jeres matrikel, som ikke kræver en byggetilladelse. Husk dog altid, at byggeriet skal overholde bygningsreglementets krav, og at det er jeres eget ansvar at overholde disse.

Så længe byggearbejdet ikke medfører ændringer i de bærende konstruktioner eller forudsætningerne for bygningens brandmæssige forhold, kan det foretages uden en byggetilladelse. Det kan eksempelvis være opsætning af skillevægge, renovering eller udvidelse af køkken eller bad og nedsænkede lofter.

Der er også mulighed for at opføre og ombygge mindre bygninger på jeres grund uden byggetilladelse, såfremt bygningerne tilsammen har et areal på højst 50 m². Sådanne bygninger kan være garager og carporte, der ikke er integreret i hovedhuset, samt udhuse, hønsehuse, drivhuse, overdækkede terrasser og lignende. Vær dog opmærksom på, at eksempelvis villaservitutter og lokalplaner kan sætte begrænsninger for jeres byggeri.

Selvom I ikke behøver en byggetilladelse til ovenstående bygninger og ombygninger, så skal I som ejere huske at indberette de opdaterede oplysninger om jeres ejendom til Bygnings- og Boligregistret (BBR).

hvornår skal man søge byggetilladelse

INDEN I SKAL ANSØGE OM BYGGETILLADELSE

Inden I starter en ansøgning om byggetilladelse, er det en god idé at undersøge, hvilke forhold der gør sig gældende på jeres matrikel.

I kan læse om, hvilke bindinger og muligheder der gør sig gældende for jeres ejendom ved at læse den gældende lokalplan eller byplanvedtægt. Hvis de ikke foreligger, kan I finde informationen i kommuneplanen og bygningsreglementet. I bør også være opmærksomme på, om der er særlige servitutter eller deklarationer, der gælder på jeres matrikel.

For at I kan søge en byggetilladelse, skal der foreligge en række dokumenter såsom plantegning, snittegning  og situationsplan. Før disse er udarbejdet, kan I derfor ikke søge om tilladelse til at bygge. Læs mere om, hvad byggetilladelsen skal indeholde her.

 

HVORNÅR I PROCESSEN SKAL MAN SØGE BYGGETILLADELSE?

Det er vigtigt at slå fast, at I ikke må påbegynde byggeprocessen, før der foreligger en byggetilladelse fra kommunen. Præcis hvornår I skal gå i gang med at søge om byggetilladelse afhænger dog af jeres tidsramme. Jo kortere tidsramme, jo før bør I søge om byggetilladelse.

Grundlæggende kan man dog sige, at det ofte er en god idé at være i god tid for at undgå unødvendige forsinkelser. Ventetiden kan variere fra kommune til kommune, og nogle perioder er mere spidsbelastede end andre. Hvis I gerne vil have en fornemmelse af, hvor lang sagsbehandlingstiden for byggesager er, vil I ofte kunne se det på den enkelte kommunes hjemmeside. Jo mere komplicerede bygninger der er tale om, jo længere vil behandlingstiden typisk være.

Selvom det som udgangspunkt er en god idé at være ude i god tid, bør I dog være opmærksomme på, at en byggetilladelse er gyldig i et år. Så hvis I ikke har planer om at påbegynde byggeriet indenfor et år, bør I vente, så I undgår at skulle søge byggetilladelse flere gange.

HAR I BRUG FOR HJÆLP TIL JERES BYGGETILLADELSE?

At søge en byggetilladelse kan for nogle virke som en uoverskuelig proces og et ubelejligt bump på vejen mod jeres drømmehus. Hvis I gerne vil slippe for besværet og have professionel bistand til at søge byggetilladelse, står HANSEN – Ingeniører & Arkitekter klar til at hjælpe jer i processen. Vi har stor erfaring i at hjælpe med at søge byggetilladelse, og vi udarbejder gerne de fornødne dokumenter såsom facadetegning, snittegning  og plantegning.

Har I brug for rådgivning om, hvordan I bedst kommer i mål med jeres byggeprojekt? HANSEN – Ingeniører & Arkitekter står altid til rådighed for en snak om, hvordan vi sammen kan realisere jeres drømme. Kontakt os for en ganske uforpligtende dialog i dag. Vi vender hurtigt tilbage med et svar, og I kan altid være sikre på, at vi svarer på henvendelser indenfor 24 timer.

 

Kontakt Hansen Ingeniør + Arkitekter

Kontakt Hansen Ingeniør & Arkitekter idag for en betingelsesfri dialog omkring netop den rådgivning du har brug for.
Uanset om du har brug for et godt råd eller et overslag på en specifik opgave, står vi altid til rådighed.
Vi vender tilbage til dig inden for 24 timer med et svar på din henvendelse!

Dennis KallestruP HaNSEN

Dennis KallestruP HaNSEN

Indehaver / Diplomingeniør

Mere om Dennis

Dennis er indehaver og stifter af HANSEN – Ingeniører & Arkitekter i 2016 og Rådgivende Ingeniør. Han er uddannet fra Ingeniørhøjskolen i Aarhus i 2015 med speciale i byggeledelse. Desuden har Dennis Svendebrev som tømrer fra 2010. 

Ole Haaning

Ole Haaning

Diplomingeniør

Mere om Ole

Ole er uddannet Diplomingeniør fra Ingeniørhøjskolen i Aarhus i 2015. Ole har speciale i energi- og indeklima, og desuden Svendebrev som murer fra 2007.

Mads Bak-Jensen

Mads Bak-Jensen

Civilingeniør

Mere om Mads

Mads er uddannet Civilingeniør fra Aalborg Universitet i 2018 med speciale i konstruktioner. Derudover har Mads Svendebrev som tømrer fra 2009.

Steffen B. G. H. Nielsen

Steffen B. G. H. Nielsen

Arkitekt og Bygningskonstruktør

Mere om Steffen

Steffen er Tegnestueleder. Han er uddannet Bygningskonstruktør i 2017. Steffen har dersuden Svendebrev som tømrer fra 2007.

Louise Kallestrup Hansen

Louise Kallestrup Hansen

HR / Marketing / Kommunikation

Mere om Louise

Cand.Mag. fra Aarhus Universitet i 2014 med speciale i dansk herunder kommunikation, sprog & kultur- og medier. Hun har desuden en uddannelse i teoretisk- og praktisk pædagogikum fra 2017. Akademiuddannelse i Sociale Medier fra Erhvervsakademi Aarhus 2022.

Nadja Morell

Nadja Morell

Diplomingeniør

Mere om Nadja

Nadja er uddannet Diplomingeniør fra Ingeniørhøjskolen i Aarhus i 2014. Hun har speciale i design- og bærende konstruktioner.

Christian H. Jeppesen

Christian H. Jeppesen

Arkitekt og Bygningskonstruktør

Mere om Christian

Christian er ansat på tegnestuen. Han er uddannet Bygningskonstruktør i 2021. Christian har dersuden Svendebrev som tømrer fra 2014.

Lundborgvej 10
DK-8800 Viborg

Telefon: +45 27 11 26 17
E-Mail: info@dhri.dk

CVR: 39 90 58 84