Situationsplan

Arkitekthjælp

Når man skal opføre et hus eller lave en tilbygning, er det ikke nok bare at forholde sig til ønsker og behov for selve huset – konteksten er også vigtig, og derfor er en situationsplan en vigtig faktor i processen med at designe og bygge et hus.

 

En situationsplan er et vigtigt redskab for arkitekten i forhold til at orientere byggeriet ud fra eksisterende forhold og tilpasse det til grunden. En situationsplan skal også indgå i materialet til myndighederne i forbindelse med en byggeansøgning for at sikre, at det er i overensstemmelse med gældende regler og lokalplaner. Den er derfor en uundgåelig del af byggeprojektet.

HVAD ER EN SITUATIONSPLAN?

En situationsplan er et illustration af en matrikel inklusiv bygninger, have, drivhus osv. Det er således en komplet oversigt over, hvordan grunden er indrettet og placeret. Den udgør et essentielt udgangspunkt for en byggeproces, fordi den giver et overblik og skaber rammerne for byggeriet. Det vil også fremgå af en situationsplan, hvor langt en bygning er placeret fra skel samt fra andre bygninger og elementer på matriklen.

 

En situationsplan udarbejdes før plantegningen, men afhængig af størrelsen og detaljegraden på en situationsplan kan plantegningen tegnes ind i situationsplanen. På den måde får man både grundridset af huset og omgivelserne samt de detaljerede informationer om husets indretning i ét samlet dokument.

EKSEMPEL PÅ SITUATIONSPLAN

Der er i sagens natur stor forskel på, hvordan situationsplaner ser ud, alt efter hvordan grunden er placeret, udformet og udnyttet. Der er dog nogle generelle retningslinjer for, hvad en situationsplan skal indeholde for at leve op til kravene. Man kan med fordel tage udgangspunkt i en eksisterende situationsplan og indtegne det nye byggeri, så den er opdateret efter de aktuelle forhold. En original situationsplan kan typisk bestilles hos kommunen, og ellers er der også mulighed for at lave den fra bunden.

Situationsplan
Situationsplan

På en situationsplan skal følgende indgå:

  • Et grundrids af bygningen, du vil opføre. Som beskrevet ovenfor kan der også indgå en plantegning heri.
  • Angivelse af afstanden til skel mod nabo eller fortov/vej/sti.
  • Afstandsangivelse til andre bygninger inden for ca. 10 m.
  • Beregning af bebyggelsesprocenten på grunden.
  • Markering af eventuelle forskellige højder på matriklen eller mod nabo eller fortov/vej/sti. Det kan enten være som terrænkoter eller højdekurver.
  • Hegn og eventuelle belægningsområder (for eksempel flisegange), fordi de har indflydelse på omfanget af byggeriet.

Der er således mange aspekter at tage i betragtning, når man skal udarbejde en situationsplan. Derfor er det værd at overveje professionel rådgivning i den forbindelse. 

ØNSKER I EN SITUATIONSPLAN TIL JERES HUS?

Hvis du ønsker professionel hjælp til at udarbejde en situationsplan, står HANSEN – Ingeniører & Arkitekter til rådighed med vores kompetente arkitekter. Vi har stor erfaring med byggerådgivning fra idé til færdigt byggeri, så vi kan bistå jer i hele eller dele af byggeprocessen alt efter behov. Kontakt os for en uforpligtende dialog om, hvad vi kan tilbyde jer.

Vi sætter er ære i at give et hurtigt svar på henvendelser, så I kan altid forvente at høre fra os inden for 24 timer, efter I har kontaktet os. Vi ser frem til at høre fra jer!

Kontakt Hansen Ingeniør + Arkitekter

Kontakt Hansen Ingeniør & Arkitekter idag for en betingelsesfri dialog omkring netop den rådgivning du har brug for.
Uanset om du har brug for et godt råd eller et overslag på en specifik opgave, står vi altid til rådighed.
Vi vender tilbage til dig inden for 24 timer med et svar på din henvendelse!

Dennis KallestruP HaNSEN

Dennis KallestruP HaNSEN

Indehaver / Diplomingeniør

Mere om Dennis

Dennis er indehaver og stifter af HANSEN – Ingeniører & Arkitekter i 2016 og Rådgivende Ingeniør. Han er uddannet fra Ingeniørhøjskolen i Aarhus i 2015 med speciale i byggeledelse. Desuden har Dennis Svendebrev som tømrer fra 2010. 

Ole Haaning

Ole Haaning

Diplomingeniør

Mere om Ole

Ole er uddannet Diplomingeniør fra Ingeniørhøjskolen i Aarhus i 2015. Ole har speciale i energi- og indeklima, og desuden Svendebrev som murer fra 2007.

Mads Bak-Jensen

Mads Bak-Jensen

Civilingeniør

Mere om Mads

Mads er uddannet Civilingeniør fra Aalborg Universitet i 2018 med speciale i konstruktioner. Derudover har Mads Svendebrev som tømrer fra 2009.

Steffen B. G. H. Nielsen

Steffen B. G. H. Nielsen

Arkitekt og Bygningskonstruktør

Mere om Steffen

Steffen er Tegnestueleder. Han er uddannet Bygningskonstruktør i 2017. Steffen har dersuden Svendebrev som tømrer fra 2007.

Louise Kallestrup Hansen

Louise Kallestrup Hansen

HR / Marketing / Kommunikation

Mere om Louise

Cand.Mag. fra Aarhus Universitet i 2014 med speciale i dansk herunder kommunikation, sprog & kultur- og medier. Hun har desuden en uddannelse i teoretisk- og praktisk pædagogikum fra 2017. Akademiuddannelse i Sociale Medier fra Erhvervsakademi Aarhus 2022.

Nadja Morell

Nadja Morell

Diplomingeniør

Mere om Nadja

Nadja er uddannet Diplomingeniør fra Ingeniørhøjskolen i Aarhus i 2014. Hun har speciale i design- og bærende konstruktioner.

Christian H. Jeppesen

Christian H. Jeppesen

Arkitekt og Bygningskonstruktør

Mere om Christian

Christian er ansat på tegnestuen. Han er uddannet Bygningskonstruktør i 2021. Christian har dersuden Svendebrev som tømrer fra 2014.

Lundborgvej 10
DK-8800 Viborg

Telefon: +45 27 11 26 17
E-Mail: info@dhri.dk

CVR: 39 90 58 84